06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

De Rijnhoven

De Rijnhoven is een ouderenzorgkoepel in het westelijk deel van de provincie Utrecht. De organisatie omvat drie woonzorgcentra en een verpleeghuis, dagbehandeling en zorgarrangementen voor ouderen. En enkele nieuwe woonzorgcomplexen in Leidsche Rijn.

Wat?
Boekel was anderhalf jaar pr-medewerker van De Rijnhoven. Hij was verantwoordelijk voor de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan ‘Wonen met Zorg’ in Leidsche Rijn. Dat betekende overleg met het managementteam, teksten schrijven, samenhang aanbrengen. Hij zette in 1999 Rijnhoven Nieuws op, een relatieblad van De Rijnhoven dat breed wordt verspreid in het verzorgingsgebied. In 2006 werd Boekel opnieuw eindredacteur van Rijnhoven Nieuws. Bovendien schreef hij een serie pakkende brochures over alle negen locaties waar De Rijnhoven zorg biedt.

KernbegrippenVeelzijdig pr en tekstwerk binnen organisatie; opzetten en redigeren relatieblad, brochures e.d...

Periode September 1998 - heden

Rijnhoven Nieuws