06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Binnenlands Bestuur

Binnenlands Bestuur is het toonaangevende vakblad voor bestuurders en beleidsambtenaren in Nederland. Het bestaat in 2005 25 jaar en heeft sinds 2002 een website met dagelijks nieuws uit de wereld van de overheden en gelieerde organisaties.

Wat?
In de periode september 2000 tot maart 2001 vielen er door verschillende personele wisselingen nogal wat gaten in de redactionele bezetting. Boekel sprong twee dagen per week bij om het nieuwskatern van artikelen te voorzien. Sinds juli 2003 schrijft Boekel wekelijks berichten voor de website www.binnenlandsbestuur.nl
Deze website is binnen uitgeversconcern Kluwer, waaronder het blad valt, verreweg de meest en best bekeken website.

Kernwoorden Vaknieuws; openbaar bestuur en overheid; webartikelen; snel inzetbaar.

Periode Sinds september 2000 - heden

website Binnenlands Bestuur