06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Tekstschrijver

Bij tekstschrijven is het verplaatsen in verschillende doelgroepen essentieel. Immers: een interview voor een relatiemagazine voor een internationaal opererend concern voor bedrijfshuisvesting wordt door een heel andere doelgroep gelezen dan het jaarverslag voor een milieufederatie.

En een nieuwsbrief over een nieuw streekplan van de provincie Noord-Holland vergt een andere aanpak dan een beleidsplan voor een regionale ouderenzorginstelling. Dat maakt het tekstschrijven zo'n interessant en veelzijdig vak.

Boekel leeft zich bij elke opdracht zo goed mogelijk in in de wensen van de opdrachtgever. Uitgangspunt is altijd: de juiste tekst voor de juiste doelgroep en met het juiste medium. Zonodig werkt Boekel samen met een vormgever, webdesigner, fotograaf of andere professional om uw opdracht zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van de gebieden waarop Boekel als tekstschrijver actief is.