06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

OM!

OM! was een kwartaalblad over duurzaamheid in de stad Utrecht. Het was een gezamenlijke uitgave van het Milieucentrum Utrecht en de gemeentelijke de diensten Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. In OM! kwamen tal van (gemeentelijke) aspecten over duurzame ontwikkelingen aan de orde.

Wat?
Boekel was van eindredacteur van OM! en schreef tevens de thema-artikelen. Tot het veelzijdige takenpakket hoorde de planning, redactioneel overleg over de inhoud, het aansturen van medewerkers, achtergrondverhalen schrijven, het redigeren van alle artikelen en het begeleiden van de opmaak. Hij schreef onder andere over de moeizame gft-inzameling in de stad, het Utrechtse fietsbeleid, het gebrek aan stedelijk groen, het internationale milieubeleid van Utrecht en het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid in de aanloop naar de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen van maart 2001.

Kernbegrippen Verzorging bladinhoud; eindredactie; planning; drukwerkbegeleiding

Periode Mei 1999 tot november 2000

OM!