06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Natuur en Milieufederatie Utrecht

De Natuur en Milieufederatie Utrecht adviseert gemeenten en provincie over natuur- en milieubeleid, zet projecten op, steunt lokale milieugroepen en stelt haar deskundigheid beschikbaar aan bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De NMU geeft een maandelijkse nieuwsbrief uit en publiceert brochures, adviesrapporten en inspraakreacties. Daarnaast heeft de organisatie een uitgebreide website.

Wat?
Boekel verving een half jaar de communicatiemedewerkster van de NMU die op zwangerschapsverlof was. Hij produceerde en schreef het jaarverslag 2002, redigeerde verschillende nota’s, brochures, persberichten en brieven. Hij schreef nieuwsberichten voor de website en werkte de deeldomeinen ‘thema’s’ en ‘projecten’ voor de website uit. Eerder schreef hij voor de NMU al de brochure ‘Milieustad Leidsche Rijn’.

Kernbegrippen Communicatiewerk; productie jaarverslag; redigeren; webcontent opzetten en verzorgen.

Periode April tot december 2001

jaarverslag Natuur en Milieufederatie Utrecht