06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Specialisaties

In de loop van de jaren tekenden zich in Boekels loopbaan enkele specialisaties af. Het zijn onderwerpen en vakgebieden die regelmatig bleken terug te keren in zijn werk en waarin hij een behoorlijke deskundigheid en feitenkennis heeft opgebouwd. Het zijn bovendien terreinen waar zijn hart blijkt te liggen.

Door zijn achtergrond als dagbladjournalist is Boekel van vele markten thuis, meer dan u hier aantreft. Hij weet zich razendsnel in te werken in een onderwerp en kan snel de essentie van een probleem doorgronden. Bovendien weet hij snel de meest relevante achtergrondinformatie en de beste bronnen te vinden.

Vindt u in het rijtje specialismen hiernaast niet precies wat u zoekt, dan is dat zodoende geen reden om geen contact te zoeken. Want weinig zeeën zijn Boekel te hoog.