06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Referenties

Boekel schreef in opdracht van tal van journalistieke media, voor instellingen en voor bedrijven, zowel profit als non-profit. Webteksten, nieuwsberichten, achtergrondverhalen, brochures, interviews, visies, jaarverslagen enzovoorts.

Hiernaast treft u een dwarsdoorsnede van Boekels opdrachtgevers. Bij elk medium vindt u informatie over de opdrachtgever, het soort werk dat Boekel deed en in enkele trefwoorden welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn.