06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Visies/beleidsplannen

Gemiddeld genomen komt een instelling eens in de vier jaar met een nieuw beleidsplan. Regelmatig produceert een instelling of bedrijf een visie op een actueel thema of ontwikkeling. Om te laten weten dat ze ergens voor in de markt zijn, gevraagd of ongevraagd. Maar hoe zet je je gedachten daarover op papier? Hoe maak je van alle hoofdstukken, dikwijls door verschillende medewerkers geschreven, een samenhangend en logisch verhaal? Is de tekst helder en eenduidig genoeg? Voor dat soort vragen is de tekstschrijver geknipt.

Boekel kan zo’n productie van A (bedenken van het hoe en wat) tot Z (de eindversie redigeren, de opmaak en het drukproces) begeleiden.

Masterplan wonen, welzijn en zorg, div. partners in Utrecht e.o., 1999