06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Relatiemagazine

Een relatiemagazine gaat heel wat stappen verder dan een nieuwsbrief. Het is het visitekaartje van een organisatie of bedrijf: mooi vormgegeven en op fraai papier gedrukt. Aan de inhoud van een relatiemagazine worden zwaardere eisen gesteld dan aan bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Doorwrochtere artikelen, bekendere geïnterviewden, meer analyse en achtergrond. Boekel kan helpen bij het opzetten en uitvoeren van een relatiemagazine. Maar hij kan ook dienen als ‘losse’ medewerker voor extra ‘redactiekracht’.

Provincie Magazine Utrecht