06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Advies

Boekel heeft als journalist en tekstschrijver veel gecommuniceerd met ondernemers, burgemeesters, directeuren en medewerkers van instellingen, met kappers, hoogleraren, parachutisten en kunstenaars, met wegwerkers en terminale patiënten. Hij weet uit ervaring hoe uw boodschap het beste voor het voetlicht kan worden gebracht. En hoe je daarbij rekening dient te houden met de doelgroep. Wilt u de weg vinden in de wereld van journalistieke media, overheden, bedrijven en instellingen? Doet u gerust een beroep op Boekels deskundigheid.

Het kan ook zijn dat u al ideeën heeft voor de tekst van uw jaarverslag, website of nieuwsbrief. Of dat de teksten al klaar zijn, maar u het gevoel heeft dat ze nog niet kloppen. Het is dikwijls efficiënter eerst een tekstschrijver te raadplegen, alvorens met het schrijven te (laten) beginnen. Boekel kan u adviseren bij de opzet van de structuur, over de te hanteren stijl en de toon. Dat geeft houvast. Als de concepttekst klaar is, kan Boekel bekijken of de uitgangspunten en afgesproken structuur voldoende uit de verf zijn gekomen. En hij kan taalkundig de puntjes op de i zetten. Deze weg is dikwijls efficiënter dan een tekstschrijver pas in te schakelen als de teksten al klaar zijn. Want redigeren gebeurt achteraf en dan is het onheil soms al geschied.