06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Redigeren

Het is de toon die de muziek maakt: dat geldt ook voor zakelijke teksten. Maar behalve de juiste stijl bij uw bedrijf of instelling en bij de juiste doelgroep, bestaat er ook nog zoiets als foutloze grammatica en een logische structuur. Want u wilt in een brochure over opgroeiende jongeren best wat lezen over de kenmerken van de puberteit. Ook al accepteerde u wellicht ook zonder morren te lezen over de pubertijd. Maar dat wil er bij een tekstschrijver niet in.

En dat de overheid het bij bezuinigingen over ombuigingen heeft, is de journalist een gruwel, maar voor een tekstschrijver best te billijken. Soms wil je immers zaken niet te direct bij de naam noemen. Een beetje tact kan dus geen kwaad.

Boekel kan al uw soorten tekst redigeren. Uw jaarverslag, een uitnodiging voor het jaarlijkse relatie-uitstapje, de nota over het afkoppelen van regenwater, de visie op de zorgketen in een stadsdeel, de webtekst van het bedrijf, de brochure over de afvalinzameling, de nieuwsbrief van de instelling.

Rijnhoven Nieuws, maart 1999