06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Webteksten

Journalistieke webteksten zijn kort, bondig en ontdaan van opsmuk. Het is als het ware het nieuwsbericht op teletekstformaat. Dat vergt een geconcentreerde stijl van schrijven, letterlijk en figuurlijk. Want korte teksten schrijven is dikwijls lastiger dan langere. Omdat je elke zin en soms elk woord moet wegen.

www.binnenlandsbestuur.nl

www.nmu.nl

website Binnenlands Bestuur