06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Achtergrondverhalen

Feiten zeggen op zichzelf niet zoveel. 'Limburg loopt miljoenen mis voor woningbouw' kopte De Limburger een keer. De overheid geeft Limburg veel minder geld dan het wilde om nieuwbouw te stimuleren. Dat is een feit. Het bevolkingstal loopt daar immers terug. De vergrijzing neemt enorm toe en de jeugd trekt weg. Ook feiten. Maar wanneer werd dit duidelijk? Hoe komt dat? Wat doe je daaraan als bestuurders? Kun je als overheid dergelijke problemen sturen?

Op al dat soort vragen geeft een achtergrondverhaal antwoord. Met onderbouwing. Zodoende schreef Boekel voor het Binnenlands Bestuur het achtergrondartikel 'De strijd tegen een leeg Limburg' (BB, mei 2005). Maar het kan ook gaan om het fenomeen 'nieuwe landgoederen' of bijvoorbeeld De bittere noodzaak van Randstadspoor in de provincie Utrecht. Vanzelfsprekend zorgt Boekel dat hij altijd goed is gedocumenteerd en raadpleegt hij de meest ingevoerde bronnen.

View nr 3, 2004