06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Interviews

Het interview is een van de mooiste genres van de journalistiek. Interviewen is daarbij voor Boekel niet per se iemand doorzagen tot op het bot. Zijn stijl is meer iemand zo goed mogelijk 'neer te zetten'. Kritisch als dat nodig is, maar vooral nieuwsgierig naar drijfveren en levensmotieven.

Een goede voorbereiding en documentatie is bij een interview onmisbaar. Een journalist moet immers veel meer weten dan hij uiteindelijk in een artikel kwijt kan. Dat geldt zeker voor het interview. Zo bevroeg Boekel vele mensen rond oud-minister Jan Terlouw toen hij in Nederland was teruggekeerd als Commissaris van de Koningin in Gelderland, alvorens met Terlouw zelf in gesprek te gaan.

Voor het interview met Nederlands eerste hoogleraar flexibele arbeid Hans Junggeburt bekeek Boekel eerst verschillende trends op het gebied van flexibel werken en flexibele werkplekindelingen. En voor het interview met oprichter David Harrington van het beroemde Amerikaanse Kronos Quartet, volgde Boekel lange tijd de verrichtingen van dit strijkkwartet en wist hij een zeer persoonlijk verhaal te smeden.

De Humanist