06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Openbaar bestuur

Talloze keren schreef Boekel over lokale, regionale en landelijke bestuurlijke kwesties. Hij maakte de omslag mee dat kranten niet langer schreven over wat politici en bestuurders zeiden, maar dat politici en bestuurders gingen praten over wat de kranten schreven.

Dat varieerde van de sociale problemen in een Deventer achterstandswijk tot de manier waarop de Betuwelijn moest worden ingepast in ‘landschap en gemeenschap’; van de problemen die overheden hebben met handhaving (denk aan de vuurwerkramp en het drama in Volendam) tot de lange weg van Randstadspoor in en om Utrecht.

Het kritisch en soms hinderlijk volgen van het openbaar bestuur is in Boekels visie geen doel op zich. Het moet ertoe leiden dat de kwaliteit van bestuurders en politici en van de dienstverlening bij de overheid toeneemt. Hoe moeilijk dat in de praktijk ook is te realiseren.
blad Binnenlands Bestuur