06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Milieu

Duurzaamheid en de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving zijn thema’s die Boekel altijd aan het hart zijn gegaan. Hij schreef in zijn tijd bij het Deventer Dagblad bijvoorbeeld al veelvuldig over ontwikkelingen in het centrum en de verpauperde Deltabuurt. En later bij het Utrechts Nieuwsblad over de inpassing van de Betuwelijn. Later was hij eindredacteur van het blad OM! dat rond de millenniumwisseling in Utrecht duurzaamheid op de agenda zette. Hij werkte voor de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), waarvoor hij onder meer een jaarverslag schreef, een deel van de website opzette en brochures redigeerde. Boekel schrijft nu artikelen voor Terra, het opinieblad van Natuur en Milieu.

Mede dankzij forse bezuinigingen van de eerste kabinetten Balkenende raakte het thema ‘milieu’ een beetje uit de gratie bij de burgers. Gelukkig heeft het vierde kabinet Balkenende grotere - en noodzakelijke - ambities op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en energie dan de drie vorige. Waar mogelijk blijft Boekel zich ook inzetten voor een betere leefomgeving en een meer duurzame samenleving.

brochure Milieustad Leidsche Rijn