06 - 40 39 52 79  info@ericboekel.nl

Agrarische sector

Via het Agrarisch Dagblad en het agrarisch gerichte communicatieadviesbureau Citaat raakte Boekel steeds meer thuis in de agrarische sector. Hij weet inmiddels goed de weg in deze wereld met talloze van belangenorganisaties, instellingen en instituten.
Zijn ervaring in de agrarische sector varieert van artikelen voor vakbladen tot de opzet van een visie over ‘Ruimte en veehouderij’ voor adviesbureau Arcadis en de Animal Science Group van de Wageningen Universiteit en research (WUR). En van een verslag van een grootschalige werkconferentie Gebiedsgericht Werken voor de provincie Overijssel tot artikelen voor de nieuwsbrieven van het Plattelandshuis Achterhoek en Liemers.

Jubileumboek 10 jaar 'Agrarisch ondernemer van het Jaar'